Location

Tower View Bed & Breakfast,
Farranredmond, Milltown,
Dingle, County Kerry, Ireland
 
 
Arriving in Dingle
We are a 1 minute drive or 10 minute walk to dingle town centre, if walking, there is a flat well lit pavement all the way into the town center.
 
If coming from the N86 to Dingle.
Go directly through the first roundabout.
At the second roundabout take first exit to the left…
and the at the third roundabout take the third exit to the right .
We are the second house at the left…
If coming from the Conor pass round (R560)
take a right at the T junction in town and follow road we are the second house on the right before roundabout.

Liên Hệ

Địa chỉ

Tower View Bed & Breakfast,
Farranredmond, Milltown,
Dingle, Co. Kerry, Ireland
V92 WD25

Điện Thoại

066 915 2990

Email

info@towerviewdingle.com

Gọi Chúng Tôi

066 915 2990

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách