Dining – Breakfast 

We seek to provide you with a variety of options for breakfast, including low-fat options and vegetarian options. We also seek to accommodate vegan diets upon request, as well as any other dietary needs you might have. We give special attention to our guests’ breakfasts; your breakfast is freshly prepared and served to you immediately after preparation.
 
We use home-produced and/or locally-sourced items whenever possible. Our flock of hens provides eggs which we include in our guests breakfasts whenever they are available. We have a polytunnel where we grow herbsand vegetables, and seek to include produce from our polytunnel as ingredients in our guest’s meals whenever available. We also seek to bake our own bread whenever possible.

Liên Hệ

Địa chỉ

Tower View Bed & Breakfast,
Farranredmond, Milltown,
Dingle, Co. Kerry, Ireland
V92 WD25

Điện Thoại

066 915 2990

Email

info@towerviewdingle.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

066 915 2990

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách